Disclaimers

Welzijn disclaimer

Deze website https://www.unleashyourwildness.com (de "Site") is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie op deze site zal geen ziekte, ziekte of kwaal behandelen of diagnosticeren en als u dergelijke problemen zou ondervinden, dient u het advies en onderzoek van uw geregistreerde arts of beoefenaar in te winnen, zoals bepaald door uw eigen oordeel. U begrijpt dat de informatie op deze site geen vervanging is voor gezondheidszorg of medisch advies van welke aard dan ook. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw mentale welzijn, inclusief uw mentale en fysieke keuzes en beslissingen. U stemt ermee in om medisch advies in te winnen zoals bepaald door uw eigen oordeel voordat u enige actie onderneemt in verband met de informatie op deze site of het gebruik van medicijnen stopzet zoals voorgeschreven door uw arts. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens enige partij voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale, incidentele of andere gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit materiaal, dat wordt geleverd "zoals het is", en zonder garanties.

Video-disclaimer

De informatie in deze video is alleen voor informatieve doeleinden. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens een partij om welke reden dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze video.

Disclaimer van getuigenisclaim

Getuigenissen die op deze website https://www.unleashyourwildness.com (de "Site) verschijnen, worden ontvangen via tekst, audio of video. Het zijn de werkelijke ervaringen van individuen, die de ervaringen uit het echte leven weerspiegelen van degenen die onze producten en/of diensten hebben gebruikt. We beweren niet dat dit typische resultaten zijn die consumenten over het algemeen zullen bereiken. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor al diegenen die onze producten en/of diensten zullen gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die op deze site zijn geplaatst. U begrijpt dat alle getuigenissen of aanbevelingen (hierna "Opinies") door onze klanten of publiek vertegenwoordigd op deze Site, of via onze producten, programma's, andere websites, inhoud, bestemmingspagina's, verkooppagina's of aanbiedingen, uitsluitend meningen zijn van individuen. Evenzo zijn alle informatie op deze site en op onze andere programma's, inhoud en aanbiedingen uitsluitend onze mening en daarom geen verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook